Flexodrukarki z centralnym cylindrem

 • Uteco CI Flexo Printer
  Ref. No.: 4285

  Bezzębatkowa!
  Szerokość druku:  1300 mm
  Powtarzalność druku: 390 – 850 mm

 • Uteco CI Flexo Printer
  Ref. No.: 4286

  Bezzębatkowa
  Szerokość druku: 1300 mm
  Powtarzalność druku: 390 – 850 mm

 • Uteco CI Flexo Printer
  Ref. No.: 4287

  Bezzębatkowa!
  Szerokość druku: 1400 mm
  Liczba kolorów: 6 or 5 + UV
  Powtarzalność druku: 390 – 850 mm

 • Comexi CI Flexo Printer
  Ref. No.: 4282

  Bezzębatkowa
  8 kolorów
  Szerokość druku: do 1020 mm

 • Schiavi Flexo Printer
  Ref. No.: 4283

  Bezzębatkowa!
  8 kolorów + 1
  Szerokość druku: 1200 mm
  Szerokość materiału: 1250 mm

 • UTECO ONYX 108 GLUTECO ONYX 108 GLUTECO ONYX 108 GL
  Ref. No.: 4281

  Szerokość druku: 1400 mm
  Szerokość materiału: 1450 mm
  10 kolorów
  Bezzębatkowa!

 • Combi Flexo PrinterCombi Flexo PrinterCombi Flexo PrinterCombi Flexo Printer
  Ref. No.: 4655

  4+2 kolorów
  PE, PP, OPP, PET i Papier
  Szerokość druku: 860 mm
  Powtarzalność druku: 310 – 1100 mm

 • Fischer & Krecke CI flexo printerFischer & Krecke CI Flexo Printer
  Ref. No.: 4280

  8 Kolorów
  Bezzębatkowa!
  Szerokość druku: 1250 mm
  Szerokość materiału: 1270 mm

 • SCHIAVI CI Flexo PrinterSCHIAVI CI Flexo PrinterSCHIAVI CI Flexo Printer
  Ref. No.: 4279

  10 kolorów
  Bezzębatkowa!
  Druku: 1270 mm
  Materiału: 1320 mm

 • Fischer & Krecke Gearless PrinterFischer & Krecke Gearless PrinterFischer & Krecke Gearless Printer
  Ref. No.: 4278

  8 kolorów
  Bezzębatkowa!
  Szerokość druku: 1250mm
  Szerokość materiału: 1300mm

 • Uteco EMERALD Flexo PrinterUteco Emerald 8 c for saleFlexo printing machine for sale
  Ref. No.: 4275

  8 kolorów
  Szerokość druku: 800 mm
  Szerokość materiału: 850 mm

 • Gearless CI Flexo Printer  - 8 Colors For Printing on Plastic and PaperGearless CI Flexo Printer  - 8 Colors For Printing on Plastic and Paper
  Ref. No.: 4272

  8 Kolorów
  Bezzębatkowa
  Szerokość druku 800 mm
  Szerokość materiału: 850 mm